Britský školní systém ??

Britský školní systém ??

K tomuto článku mě inspiroval můj kamarád, který žije v Anglii, ale jelikož  zde má rodinu, tak sem jezdí několikrát do roka a často mi vypráví o škole.

Související obrázek

Předškolní výchova – Pre-school

Děti do pěti let většinou chodí do školky (nursery), zůstavají doma s rodinou, nebo chodí do dětských center (playgroup). Také je zde možnost využívat služeb paní na hlídaní. Výsledek obrázku pro pre-school

Přípravné ročníky – Reception classes

Jedná se o ročníky pro čtyřleté děti, kde se učí čtení, psaní, počítání apod. Děti zde mají poloviční počet hodin oproti základním školám a postupně se jim zvyšuje až po dosažení „full-time”. Ne všechny základní školy v UK však tyto ročníky otevírají.

Základní školy – primary school

Žáci zde získávají základní vědomosti podobně, jako u nás. Většinou zde žáci začínají nosit uniformy.Výsledek obrázku pro school uniform UK

Středoškolský systém – Secondary school

V Anglii, Walesu a Severním Irsku si studenti vybírají několik předmětů, které poté studují do hloubky a využijí na univerzitě. Ve Skotsku je školský systém až na pár drobností podobný našemu (více předmětů do menší hloubky). Zde se role ujímají soukromé školy.

Studium pro žáky starší 16-ti let – Further education

Opět v Anglii, Walesu a Severním Irsku je to odlišné od Skotska. Studenti si nejčastěji volí Studium A-level, kde si vyberou 3 nebo 4 předměty, ze kterých poté dělají zkoušky A-level, což je něco, jako maturita. Většinou je toto období bráno, jako příprava na univerzitu. Studium A-level je většinou poskytováno střední školou.

Studium Highers – Skotsko – je obvykle určeno  studentům po 4. ročníku střední školy. Absolvování studia je ukončeno zkouškou Standard Grade.

 

Výsledek obrázku pro exam

Vyšší vzdělávaní ve Velké Británii – Higher education

 

Bakalářské studium (Anglie, Wales, Severní Irsko)

  • Studenti si mohou vybrat na své přihlášce 5 různých univerzit. Univerzity berou ohled na výsledky z A-levels.
  • Typy titulů: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc)
  • Studenti si musí vybrat studijní program a zapsat se na přednášky.
  • Délka studia je 3-4 roky.

 

Bakalářské studium (Skotsko) – Více předmětů z různých odvětví

  •  Typy titulů: – Masters of Arts (MA) – stejné, jako BA v ostatních zemích UK
  • Honors Degree – uděluje se za rok strávený roční výzkumnou prací na univerzitě

 

Magisterské studium může být zaměřeno na práci ve výzkumu, studijní práci, nebo oboje.

  • Typy titulů: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) a Master of Business Adiministration (MBA), Master of Research (MRes) a Master of Philosophy (MPhil)
  • délka studia – většinou 12 měsíců.

 

Doktorandské studium –  Pro začlenění do doktorandského studia musí mít student originální téma k výzkumu.

  • Typy titulů: Doctor of Philosophy (Phd nebo Dphil)
  • délka programu – minimálně 3 roky

 

Výsledek obrázku pro university Uk

zajímavost – „sandwich year“ – Studenti mohou na rok přerušit studium a jít studovat, nebo pracovat do zahraničí.

autor článku: František Váňa, Kvinta

korekce textu : Samuel Otlík, Kvinta

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *